Polska

SMS Lublin poszukuje trenera!

Iwona Bohosiewicz 2019-03-23 11:31

Dyrektor X Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego Zespołu Szkół Elektronicznych w Lublinie informuje,
że w związku z funkcjonowaniem SMS Lublin, ogłasza rekrutację na stanowisko nauczyciela-trenera pływania do prowadzenia zajęć szkoleniowych od 01.09.2019 r.
Osoby zainteresowane mogą składać dokumenty aplikacyjne w sekretariacie Zespołu Szkól Elektronicznych w Lublinie, ul. Wojciechowska 38 w godz. 7:30 – 15:30 do dnia 29.03.2019 r.:
- CV wraz z listem motywacyjnym,
- kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
- koncepcję pracy na stanowisku trenera pływania.