Laur Lubelskiego Koziołka 2021 - runda III

Bujak Piotr (ppbujak@wp.pl)

Lublin

2021-05-22

50m
W związku z dużą ilością zgłoszeń i zapisami w komunikacie organizacyjnym

organizator ograniczył liczbę serii na 400 m st. dowolnym kobiet i mężczyzn.