Drużynowy Wielobój Pływacki – Dzieci 10-11 lat, Międzywojewódzkie Drużynowe Mistrzostwa Młodzików 12 lat – 2. Runda Pod Patronatem Burmistrza Miasta Opoczno Pana Dariusza Kosno

Kalisiak Hubert (kalisiakhubert@gmail.com)

Opoczno

2021-06-10

25m