Laur Lubelskiego Koziołka 2024 - runda I

Bujak Piotr (ppbujak@wp.pl)

Lublin

2024-03-09

25m
INFORMACJA ORGANIZATORA!
Ponieważ zawody "O Laur Lubelskiego Koziołka" odbywają się na przegrodzonej pływalni olimpijskiej (25 m),
organizator dopuszcza możliwość rozgrzewki  na drugiej stronie pływalni (23,5 m) .
W związku z tym zawodnicy startujący w godzinach późniejszych nie są zobowiązani do przyjazdu na sam początek zawodów
(rozgrzewkę określoną w harmonogramie) tylko mogą przyjechać
bezpośrednio przed swoimi startami (wliczając oczywiście potrzebny czas na rozgrzewkę).
Organizator przewidział ponadto dodatkowe nagrody dla trzech najlepszych zawodników
w każdej kategorii wiekowej I-VI za sumę punktów WAQ.