XIII Międzynarodowa Olimpiada Sportowa Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Organizacji Senioralnych Trzeci Wiek na Start

Bałys Rafał (rafalb001@poczta.onet.pl)

Chorzów

2021-09-17

25m