Dolnośląska Liga Międzyuczelniana Rzut I

Nadobny Antoni* (zawody@nadobny.net)

Wrocław

2021-11-17

25m