XIV Międzynarodowy Mecz Pływacki Dziecięcych Drużyn Klubowych z Litwy, Białorusi i Polski

Gosk Rafał* (rgosk@bosir.bialystok.pl)

Bielsk Podlaski

2021-10-23

25m